Thông báo thay đổi thời gian tổ chức trại hè Ba Vì và trại hè Mê Linh.

Chú ý: Thay đổi thời gian tổ chức trại hè 2013 do Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức.

Theo như thông tin Trung tâm CED đã đưa trước đây, thời gian tổ chức trại hè Ba Vì là từ ngày 10/06/2013 đến ngày 15/06/2013, trại hè Mê Linh dự kiến tổ chức từ ngày 17/06/2013 đến ngày 22/06/2013.

Trung tâm đã chỉnh sửa lại thời gian thực hiện các chương trình cho phù hợp với điều kiện học tâp của học sinh. Vì vậy chúng tôi thông báo thay đổi lại lịch trại hè 2013 như sau:

1. TRẠI HÈ MÊ LINH sẽ diễn ra từ ngày 10/06/2013 đến ngày 15/06/2013.

2. TRẠI HÈ BA VÌ sẽ diễn ra từ ngày 17/06/2013 đến ngày 21/06/2013.

Xin mời xem chi tiết chương trình trại hè Mê Linh tại http://www.traihehanoi.com/2013/04/chuong-trinh-trai-he-nghien-cuu-tai.html , chương trình trại hè Ba Vì xem tại http://www.traihehanoi.com/2013/05/noi-dung-chuong-trinh-trai-he-ba-vi.html

Mọi thắc mắc xin liên hệ văn phòng Trung tâm Giáo dục và Phát triển.
Điện thoại: 04.35627494 (gặp MS Thương);   Fax: 043 540 1991
Email: cedhanoi@ced.edu.vn

Previous
Next Post »