Hội thảo tập huấn Giáo viên về Xây dựng chương trình Giáo dục thực địa tại Trạm ĐDSH Mê Linh


Nằm trong chuỗi các hoạt động giáo dục của Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm), Hội thảo tập huấn giáo viên diễn ra trong tháng 5/2015 nhằm giúp các giáo viên được tiếp cận trực quan với thực địa, qua đó giáo viên có thể tự xây dựng chương trình học ngoại khóa cho học sinh của mình.

Trong năm học 2014 - 2015, Trung tâm đã hỗ trợ cho gần 700 học sinh đi học thực địa tại Trạm ĐDSH Mê Linh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Với sự tài trợ của Quỹ Rufford, trong năm học tới, ngoài các chương trình đã và đang thực hiện, Trung tâm sẽ tiếp tục khai thác thêm các nội dung học tập và xây dựng thêm chương trình học tại thực địa cho các khối lớp (từ lớp 1 đến lớp 9). Các hoạt động và chương trình học bổ sung cũng sẽ chú trọng và tập trung hơn đến giáo dục, hướng dẫn và tạo cơ hội cho học sinh làm khoa học. 

Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án này là nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc thực hiện các chương trình giáo dục thực địa. Ngày 9 và ngày 16 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Giáo dục và Phát triển đã tổ chức hai lớp tập huấn giáo viên về các hoạt động thực địa, phương pháp áp dụng, và tạo điều kiện cho giáo viên trải nghiệm thực tế tại Trạm ĐDSH Mê Linh. 

Nội dung chi tiết của các hoạt động xin xem tại đây. 

Hai ngày tập huấn đã diễn ra thành công với sự tham gia của gần 70 Giáo viên đến từ các trường: Tiểu học Hà Nội; THCS Thực Nghiệm Hà Nội và THCS Ngọc Thanh B (Phúc Yên – Vĩnh Phúc).

   


Các hoạt động trải nghiệm thực tế. 

   

Sau những hoạt động trải nghiệm thực tế, các thầy cô đã có một bài tập nhóm về việc xây dựng kế hoạch và chương trình học thực địa tại Trạm gắn cho học sinh. Qua việc thu thập thông tin từ và ý kiến đóng góp từ các nhóm, Trung tâm đã có thêm nhiều tư liệu để hoàn chỉnh các nội dung học tập tại thực địa theo nhiều môn học của mỗi khối lớp.
Các Thầy/Cô THCS Thực nghiệm Hà Nội và THCS Ngọc Thanh B chụp ảnh lưu niệm.

Previous
Next Post »