Giáo dục môi trường tại các bảo tàng

Học tại bảo tàng tạo cơ hội cho học sinh được tìm hiểu và trải nghiệm thông qua hệ thống mẫu vật thực tế sắp xếp theo trình tự thời gian và khoa học. Học tại các bảo tàng giúp em tiếp thu được nhiều kiến thức và có cơ hội rèn luyện nhiều kỹ năng.


Giáo dục môi trường tại các bảo tàng:Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Previous
Next Post »