GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

Học tại các trung tâm nghiên cứu tạo cơ hội cho học sinh được tiếp xúc làm việc cùng với các nhà khoa học, trong môi trường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp. Tại đây các em sẽ có được những trải nghiệm thực tế đầy thú vị về khoa học, từ đó tạo cho các em cảm hứng với khoa học.

Giáo dục môi trường tại các trung tâm nghiên cứu:


Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Previous
Next Post »