GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Học tại Văn Miếu Quốc Tử Giám tạo cơ hội cho các em tìm hiểu về lịch sử văn hóa cũng như truyền cảm hứng ham học hỏi, hiếu học, thêm niềm yêu thích đối với môn lịch sử.


Giáo dục môi trường tại Văn Miếu Quốc Tử GiámTrung tâm Giáo dục và Phát triển
Previous
Next Post »