Hướng dẫn an toàn trại hè

 Trại hè An toàn
 An toàn cho học sinh là ưu tiên hàng đầu trong trại hè do Trung tâm giáo dục và Phát triển tổ chức!

Địa chỉ liên lạc khẩn cấp
Nếu có vấn đề liên quan đến y tế và sức khỏe của học sinh, học sinh sẽ được đưa đến trung tâm y tế cùng với người phụ trách của nhóm. Phụ huynh học sinh sẽ được thông báo ngay lập tức nếu có vấn đề gì xảy ra với con em mình. Nếu cần thông tin về con em mình liên hệ với người phụ trách nhóm (sẽ thông báo với phụ huynh).

Giám sát học sinh
 Học sinh sẽ có người lớn giám sát cả ngày và đêm.

 An toàn nơi ở 
Khi bắt đầu chương trình, học sinh đã được thông báo về an toàn của trại hè. Giáo viên và hướng dẫn sẽ hướng dẫn về an toàn cá nhân và nhóm cho học sinh. Các nhóm đều có sự hướng dẫn và giám sát của người lớn và người phụ trách.

 Thiết bị và dụng cụ 
 Trại hè lúc nào cũng có sẵn thuốc thông thường, dụng cụ sơ cứu cho học sinh. Cán bộ tham gia và các nhóm luôn đảm bảo có thể liên hệ được với nhau (có số điện thoại hoặc bộ đàm). Trại hè có trang bị túi ngủ cao cấp, chăn đệm ấm thêm nếu cần để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh. Trại hè cũng có đầy đủ các dụng cụ cần thiết và an toàn để tổ chức hoạt động cho các em an toàn và hợp về sinh đảm bảo sức khỏe (lều sinh hoạt, ống nhòm, dụng cụ trồng cây, nước rửa tay, dụng cụ bảo hộ …)

 Hỗ trợ khẩn cấp
 Tất cả học sinh tham gia chương trình được mua bảo hiểm của của chương trình nên trong bất cứ trường hợp nào, học sinh đều có sự hỗ trợ khẩn cấp và cần thiết để đảm bảo an toàn.

An Ninh 
Trại hè ở trong khu cốt 400 của Vườn quốc gia Ba Vì có cán bộ kiểm lâm và An Ninh trực suốt ngày đêm.
Previous
Next Post »