GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒ SƠN – HẢI PHÒNG

Học tại Đồ Sơn tạo cơ hội cho các em cơ hội được trải nghiệm, khám phá môi trường biển, hệ sinh thái biển cũng như các vấn đề về môi trường biển. 


Giáo dục môi trường tại Đồ Sơn -  Hải Phòng


Trung tâm Giáo dục và Phát triển 
Previous
Next Post »