Giáo dục thông qua thực hành, quan sát, trải nghiệm

Những kinh nghiệm có từ thực tế cuộc sống sẽ cung cấp cho học sinh những hiểu biết và kĩ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Giáo dục cần phải gắn với thực tế cuộc sống và nhằm mục đích phục vụ cuộc sống. Chúng ta cần dạy cho học sinh cách áp dụng những kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó vào những việc đơn giản hàng ngày. Giáo viên hoàn toàn có thể dậy học sinh tiểu học các kiến thức từ thực tế và môi trường xung quanh. Việc dậy và học qua thực tế và dựa vào thực tế sẽ làm cho việc dậy và việc học trở nên hứng thú và nhẹ nhàng. Ở các cấp học cao hơn, có thể bổ sung việc thực tập, khảo sát thực tế và thời gian thực hành trong phòng thí nghiệm hay tại các cơ quan nghiên cứu …vào các chương trình học. 

Phụ huynh và giáo viên có thể sử dụng những phương pháp quan sát, thực tiễn từ cuộc sống hàng ngày, thí nghiệm đơn giản và giúp trẻ tham gia các công việc trong gia đình hay trong nhà trường để cung cấp cho các em những phương pháp và kỹ năng cần thiết cho việc học, giúp các em tự tin và thành công hơn trong cuộc sống của mình.

Tài liệu này đưa ra một số hướng dẫn để xây dựng chương trình giáo dục thông qua thực hành, quan sát, trải nghiệm với những môn liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường cho cấp tiểu học. Giáo viên, phụ huynh, và cán bộ giáo dục (làm ở các tổ chức giáo dục phi chính thức như bảo tàng, công viên, vườn quốc gia…) có thể tham khảo và thiết kế chương trình học chính khóa hay tổ chức hoạt động cho học sinh tham gia gắn với chương trình học chính khóa cho các hầu hết các môn học ở bậc tiểu học. 

Giáo dục thông qua thực hành, quan sát, trải nghiệm


Trung tâm Giáo dục và Phát triển 
Previous
Next Post »