Giới thiệu chương trình GLOBE

GLOBE một chương trình liên ngành với cấu tổ chức điều hành được tài trợ bởi quan Hàng không trụ Hoa Kỳ (NASA), quan Đại dương Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA), Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF), được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện bởi Văn phòng Chương trình GLOBE thông qua thỏa thuận hợp tác giữa NASA Hiệp hội Đại học Nghiên cứu Khí quyển (University Corporation for Atmospheric Research) tại Boulder, bang Colorado.
Để hiểu rõ hơn về chương trình Globe vui lòng tìm hiểu trong bài trình bày và videos dưới đây:

Video Teachers do Globe today:
 

Video Giới thiệu về Globe:


Trung tâm Giáo dục và Phát triển 
Previous
Next Post »