Quá trình xây dựng dự án khoa học

Để xây dựng một dự án khoa học có tính thực tế, có tính khả thi cao thì việc nắm vững các bước xây của quá trình xây dựng dự án khoa học rất quan trọng đối với người nghiên cứu. Bài trình bày dưới đây sẽ đưa ra các bước cụ thể và chi tiết của quá trình xây dựng một dự án khoa học.

Quá trình xây dựng một dự án khoa học 


 Trung tâm Giáo dục và Phát triển 
Previous
Next Post »