Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh THCS Quận Ba Đình - thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017

Thực hiện Kế hoạch số 2199/KH-SGD&ĐT ngày 23/5/2016 của Sở Giáo dục và  Đào tạo về tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học thành phố Hà Nội năm học 2016 – 2017.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS quận Ba Đình (sau đây gọi tắt là Cuộc thi KHKT) năm học 2016 - 2017, để xem cụ thể và chi tiết xin vui lòng tìm hiểu trong bài trình bày dưới đây.

Tóm tắt cuộc thi khoa học kỹ thuật năm 2016-2017


Trung tâm Giáo dục và Phát triển 
Previous
Next Post »