Trải nghiệm chương trình thực địa của giáo viên

Với mục tiêu tạo một môi trường học tập sinh động gắn liền thực tiễn cho học sinh. Gần 30 giáo viên trường THCS Nam Từ Liêm và THCS Xuân Phương đã tham gia trải nghiệm chương trình Học thực địa tại trạm Đa dạng sinh học Mê Linh ngày 20/01/2019 nhằm xây dựng và triển khai chương trình cụ thể cho trường mình.

Các giáo viên đã được trải nghiệm các hoạt động và chương trình liên quan đến:
  • Tìm hiểu về hệ thực vật và động vật tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh
  • Khảo sát rừng của nó (liệt kê các loại cây khác nhau, đo chiều cao và kích thước của chúng)
  • Tìm hiểu về hệ thực vật và động vật tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh
  • Khám phá đa dạng sinh học trong rừng
  • Khảo sát các loài động vật trong  trạm đa dạng sinh học Mê Linh (đa dạng loài, môi trường sống, thói quen của lưỡng cư, bò sát, v.v.)
  • Tìm hiểu về hệ sinh thái rừng
Kết thúc ngày trải nghiệm giáo viên của các trường đã tìm ra được chương trình hoạt động phù hợp với trường của mình. Hoạt động này nằm trong dự án Giáo dục công bằng mội trường do Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức dưới sự tài trợ của Eco-Peace Leadership Center (EPLC)

Trung tâm Giáo dục và Phát triểnPrevious
Next Post »