Tập huấn giáo viên về giáo dục môi trường tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh

Với mục tiêu tạo một môi trường học tập sinh động gắn liền thực tiễn cho học sinh. 23 giáo viên trường THCS Nam Từ Liêm và THCS Xuân Phương đã tham gia trải nghiệm chương trình Học thực địa tại trạm Đa dạng sinh học Mê Linh ngày 20/01/2019 nhằm xây dựng và triển khai chương trình cụ thể cho trường mình.


Thông qua buổi tập huấn này các thầy cô được giới thiệu các nội dung học thực địa có thể tổ chức tại Trạm, nhiệm vụ của GV, HS, cán bộ Trạm, cán bộ Trung tâm CED trong việc tổ chức học thực địa tại Trạm đa dạng SH Mê Linh Nghe cũng như được giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Trạm. Khảo sát hệ động thực vật và động vật tại Trạm Xem một số hoạt động mẫu khác: vẽ gân lá, quan sát đặc điểm của cây (rễ, thân, lá,…), quan sát đặc điểm của động vật,…

Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Previous
Next Post »