Học thực địa tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tháng 12 năm 2015

Lớp 7 trường THCS Thực Nghiệm học thực địa tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tháng 12 năm 2015


Một trong những địa điểm quen thuộc của các bạn học sinh trường Tiểu học và THCS Thực Nghiệm là Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại 18 Hoàn Quốc Việt. Các bạn học sinh có thể tìm hiểu cùng lúc nhiều môn học trong mỗi buổi học tại đây.


Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2015, Trung tâm Giáo dục và Phát triển phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS Thực Nghiệm tiếp tục tổ chức cho 190 học sinh khối lớp 7 đi học thực địa tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Những hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng đã giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức về động vật mà các bạn đang học trong môn sinh học lớp 7.

Ngoài những kỹ năng mềm được rèn luyện ngoài thực tế, các bạn học sinh còn được vừa học vừa giải trí qua những bộ phim 3D về sự hình thành, phát triển của sinh vật trên Trái đất.

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đã trở thành địa điểm học thực địa quen thuộc của nhiều bạn học sinh trường THCS Thực Nghiệm. 


Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Previous
Next Post »