Câu lạc bộ khoa học ngày thứ 2 – Ngày 13/3/2016


Chủ nhật vừa qua, 13/3, tại trường THCS Thực nghiệm đã diễn ra buổi học thứ 2 của CLB Khoa học. Liên hệ nội dung từ buổi trước về 4 quyển của Trái Đất, chủ đề của bài thứ 2 là thạch quyển, cụ thể hơn là đất và đá trên Trái Đất. 
Sau khi được học về các loại đất khác nhau, các em học sinh trong CLB  cấp 2 được tham gia làm thí nghiệm về độ thấm nước của từng loại đất. Mỗi nhóm được quan sát nước thấm qua đất đựng trong ống nghiệm, tính giờ và ghi chép kết quả.

CLB cấp 1 thì tự lấy đất ở khu vực xung quanh trường cho vào chai, đổ đầy nước và các em sẽ để một tuần sau quan sát sự lắng thành từng lớp phân theo thành phần của đất.
Với nội dung về đá, trong CLB cấp 1, các em nhỏ được xem video về các loại đá và làm việc nhóm để phân loại đá thành các nhóm khác nhau.

Nội dung của các em học sinh trung học được nâng cao hơn một chút là cùng thảo luận nhóm để hoàn thành chu trình vòng tuần hoàn của đá trong tự nhiên. 


Sau buổi học này, các em đã biết về các loại đất và đá trong tự nhiên. Ở buổi học tiếp theo, các em sẽ cùng cô giáo tìm hiểu về chủ đề nước.

Previous
Next Post »