Câu lạc bộ bảo tồn đa dạng sinh học của trường THCS Ngọc Thanh B tháng 3/2016

Trong Hội tập huấn thảo giáo viên ngày 9/5/2015 tại Trạm Mê Linh, CED đã kết nối được với 3 giáo viên phụ trách môn Sinh học và các hoạt động ngoại khóa của học sinh THCS Ngọc Thanh B, Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Qua đó, các thầy cô đã thành lập một câu lạc bộ bảo tồn đa dạng sinh học gồm 20 em học sinh được chọn từ các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 8. 


Hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ này là tham quan, tìm hiểu về các công đoạn chăm sóc động thực vật ở Trạm Mê Linh (ngày 10/3/2016). Các em học sinh đã trực tiếp cho động vật ăn cùng với cán bộ Trạm, quan sát các bước chăm sóc, quá trình kiểm tra sức khỏe, quá trình theo dõi sự phát triển của các loài bò sát và ếch nhái do cán bộ Trạm thực hiện. Qua buổi học này, Giáo viên trường Ngọc Thanh B đã cam kết sẽ xây dựng các hoạt động để duy trì hoạt động của câu lạc bộ trong hè 2016 và trong năm học tiếp theo. Chương trình hoạt động của câu lạc bộ sẽ hướng tới việc cho học sinh trực tiếp tham gia vào công việc của cán bộ Trạm. Các em học sinh sẽ giúp các cô chú Trạm chăm sóc các loài động thực vật, theo dõi sự sinh trưởng của chúng. Qua đó, các em sẽ hiểu được ý nghĩa của công việc bảo tồn. 


Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Previous
Next Post »