Ngày học thứ 3 của câu lạc bộ khoa học – 20/3/2016

Trong buổi học thứ 3 của CLB Khoa học, các em tiếp tục tìm hiểu về quyển thứ hai của Trái đất, thủy quyển. Nước không xa lạ gì với chúng ta, nhưng các em nhỏ có biết nước đến từ đâu và có bao nhiêu nước trên Trái đất không?


Qua những video thú vị và các phần thảo luận nhóm, các em đã biết được nước luôn luôn thay đổi từ dạng này qua dạng khác trong vòng tuần hoàn nước, và chỉ có 1% tổng số nước trên Trái đất là con người có thể tiếp cận để sử dụng được. Vì vậy chúng ta cần phải tiết kiệm nước sạch.

Các nhóm đều lên trình bày về những gì mình biết về nước và vòng tuần hoàn nước. Một số bạn còn ngại ngùng nhưng được cô giáo khích lệ và dẫn dắt trình bày bằng những câu đơn giản.
Để hiểu hơn về vòng tuần hoàn nước, các em đã được chia nhóm để làm thí nghiệm tạo mây trong bình thủy tinh. Thí nghiệm nhỏ đã minh họa được cả ba quá trình trong vòng tuần hoàn, khiến các em rất hào hứng.
Qua ba buổi học, các em học sinh đã dần quen với phương pháp của CLB và nhiệt tình sôi nổi hơn khi phát biểu và hoạt động nhóm cũng như khi thuyết trình bằng tiếng Anh.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Previous
Next Post »