Ngày học thứ tư của câu lạc bộ khoa học – 27/3/2016

CLB Khoa học buổi thứ 4 có chủ đề về không khí và thời tiết. Không khí ở khắp xung quanh chúng ta, tạo áp suất và hình thành thời tiết, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy được.


Để giúp các em học sinh hình dung được về áp suất không khí, cô giáo đã cho các nhóm làm thí nghiệm với trứng và bóng bay. Sự thay đổi áp suất khi làm nóng không khí bên trong bình và chênh lệch áp suất đột ngột giữa không khí trong và ngoài bình đã hút quả trứng và bóng bay vào trong,  khiến các em rất hào hứng.


Sau khi xem video về các hình thái thời tiết, các nhóm tiếp tục có nhiệm vụ đọc bản đồ và làm biên tập viên dự báo thời tiết. Các bạn nhỏ cấp 2 phải phân tích bản đồ nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió của Việt Nam, còn các em cấp 1 làm nhiệm vụ đơn giản hơn một chút là đọc bảng thời tiết của ba miền Việt Nam.

Buổi học có đến hai nhiệm vụ thuyết trình. Các em đều có cơ hội nói và kĩ năng trình bày bằng tiếng Anh đã ngày càng tự tin và lưu loát hơn.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Previous
Next Post »