Ngày học thứ năm của câu lạc bộ khoa học – 3/4/2016

Trong buổi học thứ 5 của CLB Khoa học cuối tuần, các em học sinh đã đến với chủ đề động, thực vật.


Để hiểu hơn về quá trình trao đổi chất của thực vật, các em được thực hành và quan sát các thí nghiệm. Lớp trung học được quan sát cây tạo ô xi qua thí nghiệm đốt nến trong bình, còn lớp tiểu học có thể hiểu được quá trình vận chuyển nước và các chất dinh dưỡng của thực vật bằng thí nghiệm nhuộm màu hoa trắng.


Hệ sinh thái của Trái Đất liên hệ với nhau thông qua chuỗi thức ăn. Chuỗi bao gồm nhiều lớp sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân hủy.

Để củng cố kiến thức và nâng cao sự hiểu biết các em được thực hành vẽ mô phỏng chuỗi thức ăn. Hoạt động này giúp các em hiểu rõ hơn từng sinh vật trong các chuỗi thức ăn và vai trò của chúng trong cả chuỗi thức ăn.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Previous
Next Post »