Học theo dự án

Dạy học theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế họach, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Làm việc nhóm là hình thức cơ bản của DHDA.

Những lợi ích, đặc điểm của học theo dự án so với phương pháp học truyền thống sẽ được nêu rõ trong bài trình bày và video dưới đây:

Bài trình bày Học theo dự án:


Project based learning

Bài trình bày Học theo dự án - ThS. Tống Xuân Tám - Khoa Sinh học - Trường ĐHSP TP.HCM


Day hoc theo du an


Video Phương pháp dạy học hiện đại:Video Băn khoăn với dạy học tự chọn, tích hợp:
Previous
Next Post »