Tổng quan về học thực địa

Trong bài trình bày này, sẽ giới thiệu một cách tổng quan về Học thực địa, lợi ích của việc học thực địa, cách xây dựng một chương trình thực địa và định hướng giáo dục trong thời gian tới.


Bài trình bày Tổng quan về học thực địa xem tại đây:


Previous
Next Post »