HỌC THỰC ĐỊA Ở CÁC BẢO TÀNG

Học tại bảo tàng tạo cơ hội cho học sinh được tìm hiểu và trải nghiệm thông qua hệ thống mẫu vật thực tế sắp xếp theo trình tự thời gian và khoa học. Với phương pháp này các em tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng hơn.

Bài trình bày Học thực địa ở các bảo tàng:

Previous
Next Post »