VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015

Hoạt động giáo dục (HĐGD) có vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục (GD), nhằm điều chỉnh và định hướng quá trình giáo dục toàn diện đạt hiệu quả.

HĐGD có vai trò quan trọng trong quá trình GD, đồng thời góp phần tích cực củng cố kết quả HĐ dạy – học trên lớp. Nó là sự nối tiếp HĐ dạy – học, do đó tạo nên sự hài hòa, cân đối của quá trình sư phạm toàn diện, thống nhất nhằm “hiện thực hóa” mục tiêu của cấp học.

HĐGD vừa củng cố, vừa phát triển quan hệ giao tiếp, HĐ giữa các lớp trong trường và cộng đồng XH. Nó thu hút và phát huy được tiềm năng của các lực lượng GD gia đình và xã hội...

Để tìm hiểu rõ hơn về Vai trò của hoạt động giáo dục mời quý vị xem tại đây:


Previous
Next Post »